Företaget

LGR - Lars-Göran Hansson Redovisning är ett enmans konsultföretag som drivs av mig, Lars-Göran Hansson. Jag sysslar i huvudsak med redovisning och administration för mindre ägarledda företag. Jag har arbetat med redovisning sedan 1985 och har genomgått SRFs utbildning Diplomerad Redovisningskonsult. Jag erhöll diplomet i december 1993.