Redovisning

I huvudsak sysslar jag med bokföring, bokslut, deklaration och ekonomisk rådgivning för företag och dess ägare. I vissa fall fungerar jag som en inhyrd ekonomiavdelning eller ekonomichef. Jag kan alltså göra företagets bokföring på mitt kontor eller jag kan sköta hela företagets ekonomi "på plats". Jag arbetar uteslutande med små och medelstora ägarledda företag. Jag hjälper också till med att välja företagsform (Aktiebolag, Handels- eller Kommanditbolag, Enskild firma) och registrera företaget.